Tel: 08 562 271 00
Mail: info@improvesales.se


Vill du bli inbjuden till nästa event?

Säljledarskap

Undersökningar visar att chefen påverkar till 80% medarbetarens engagemang.

I vårt utvecklingsarbete använder vi resultaten från våra vetenskapliga tester som vi äger själva. Vetenskapliga tester i kombination med vår egna långa erfarenhet ligger till grund för vårt ledarskapsprogram.

Vi jobbar med säljledarskap kopplat till:

  • Hur skapa en vinnande säljkultur genom att utveckla medarbetare utifrån deras utvecklingsnivå, personlighet och värderingar?
  • Metodik: Coachning, feedback. Medlyssning, sammöten, uppstartsmöten m.m.
  • Säljstyrning som är motiverande och bidrar till försäljning på ett konstant högt nivå
  • Att lära och utvecklas av varandras erfarenheter och framgångar