Tel: 08 562 271 00
Mail: info@improvesales.se


Vill du bli inbjuden till nästa event?

Personlighet och motivation

Även om vi lär oss samma sälj- och ledarskapstekniker agerar och presterar vi olika.

Vår personlighet påverkar var vi lägger vår tid och energi. Olika delar i en sälj eller coahningsprocess tar olika mycket energi av var och en. Med vetenskapliga tester ökar vi medvetenheten om hur vi bäst kan använda och utveckla vår potential – individuellt och som team.

Vi jobbar med personlighet kopplat till:

  • Utveckling av effektiva team
  • Försäljning
  • Ledarskap och ledarskapspotential
  • När våra styrkor blir riskfaktorer för urspårning
  • Personlig utveckling och agerande

Våra verktyg är utvecklat av TalentQ – ett internationellt företag och och finns tillgängliga på över 50 språk. TalentQ erbjuder framtidens vetenskapliga bedömningar för personlighet, motivation och värderingar. Vi som genomför återkoppling och coachning är utbildade och certifierade och är aktivt med att utveckla våra processer för användning av verktygen.


 

Ett individs värderingar påverkar långsiktigt engagemang och motivation och har betydelse för hur man som chef bör leda enskilda personer och grupper.

Företag med engagerade medarbetare presterar bättre och har mer nöjda kunder. Att förstå sina egna och sina medarbetares motivationsfaktorer kopplat mot deras värderingar handlar om att förstå vad som motiverar oss på riktigt. Det förklarar varför vi ibland känner oss motiverade och ibland inte har det rätta engagemanget. Vetenskapen visar att vi generellt är dåliga på att kommunicera våra behov. Vårt långsiktiga engagemang påverkas dessutom av hur våra och företagets värderingar ”matchar”.

Vi jobbar med värderingar och motivation kopplat till:

  • Individuellt ledarskap –hur motivera den enskilda individen
  • Företagets och medarbetarnas gemensamma och olika värderingar
  • Värderingar som drivkrafter och motkrafter vid förändringar och utveckling
  • Hur våra värderingar påverkar vår omgivning