Tel: 08 562 271 00
Mail: info@improvesales.se


Vill du bli inbjuden till nästa event?

Leadsgenerering

Det har skrivits många böcker och företag investerar mycket pengar på säljutbildningar som ska leda till att bli bättre på kundmötet, men om man inte kommer ut på mötet är det svårt att briljera.

Leadsgenereriing syftar till att skapa fler relevanta möten och vi hjälper till med utmaningar som bl:a

  • Flera relevanta nykundsmöten – när ingen känner tid eller lust att jobba med ”cold calling” och det blir dyrare och svårare att boka möten på telefon
  • Göra nykundsrekrytering till en kontinuerlig teaminsats – inte individuella ”stunts”
  • Bygga in försäljning i leveransen
  • Från ”individuella goda kundrelationer” och ”nöjda” kunder till strategi för ambassadörskap och mer- och korsförsäljning
  • Öka responsen på mötesbokning i kampen med alla företag som vill fånga de samma kundernas intresse?