Tel: 08 562 271 00
Mail: info@improvesales.se


Vill du bli inbjuden till nästa event?

Thought Leadership: KORSFÖRSÄLJNING fungerar det eller inte? Den 19 mars 2015

Improve Sales bjuder in till Event: Thought Leadership: KORSFÖRSÄLJNING, fungerar det eller inte? – Stockholm den 19 mars 2015.

tl-per-jonas-cm

Idag är försäljning en accepterad punkt som kommer högt upp på agendan i Sveriges ledningsgrupper och styrelser. Alla vet att 100% av ett företags intäkter kommer från försäljning. Trenden vi nu ser är att det handlar om frågeställningar kring hur kan man ta tillvara på företagets försäljningsresurser på bästa sätt.

Under många år har företag talat om omorganisationer och även genomför detta för att maximera korsförsäljningen. På pappret ser det enkelt ut, potentialen är enorm. Ofta kan det handla om flera miljoner intäkter men i verkligheten har det visat sig vara en utmaning att genomföra.

Heidi Gardner, forskare vid Harvard Business School, studerade under tio års tid ett antal stora globala företag. Hon kom fram till att de företag som ständigt involverade många kolleger och flera affärsområden i uppdragen tjänade både mer pengar och fick nöjdare kunder. Med andra ord: de företag som konsekvent ägnade sig åt merförsäljning och korsförsäljning fick nöjdare kunder!

Vi på Improve Sales har arbetat fram en unik metod som kommer att öka företagets korsförsäljning. Dessutom kommer vi ge dig verktygen som får företag att gå från reaktiv till proaktiv försäljning!

Vi vänder oss med det här seminariet till ledningsgrupper och styrelser som insett att en värdeskapande säljformel är en konkurrensfördel samt till konsult- och affärsområdeschefer – som insett den enorma potential som finns i ett strukturerat arbetssätt avseende korsförsäljning.

Föreläsningarna följs av en debatt där publiken deltar aktivt. Föreläsarna är det bästa Sverige har att bjuda på när det gäller modern, framgångsrik försäljning.

  • Per Lange är Sveriges mest anlitade föreläsare i Sverige om försäljning.
  • Jonas Kjellberg föreläser om Customer Acquisition Centric Strategies på Handelshögskolans MBA-program samt på Stanford University. Jonas Kjellberg var bland annat med på SKYPE-resan och arbetar för Investment AB Kinnevik med ansvar för Kinneviks investeringar inom online.
  • Carl Magnus Helin är en pionjär inom området Talent Science och en expert på hur man genom vetenskapliga tester identifierar och utvecklar talanger inom försäljning i en organisation. Carl-Magnus är VD för Improve Sales samt grundare av företaget TalentQ.
Tid: den 19 mars, kl 14-17
Plats: Västerlånggatan 46, Stockholm

För mer information kontakta seminarie@improvesales.se eller ring 0733 22 03 60