Tel: 08 562 271 00
Mail: info@improvesales.se


Vill du bli inbjuden till nästa event?

Vad gör oss unika

Våra olika personligheter och erfarenheter märks snabbt när vi träffar företag och organisationer.

Kunderna ger oss feedback på att det är väldigt positivt att vi kompletterar varandra. De tycker att vi fångar upp perspektiv som andra inte gör.

Våra olika och unika erfarenheter bidrar till att vi inte bara följer utan leder utvecklingen inom respektive expertisområden, erfarenheter och idéer som vi sedan snabbt för vidare till våra kunder. Vi som driver Improve Sales är själva grundare och utvecklare av den vetenskap och kompetens som ligger till grund för våra program.

  • Vi är ägare av TalentQ som tillhandahåller våra vetenskapliga tester inom personlighet, motivation och värderingar.
  • Vi är ägare av modeller som används på Handelshögskolan och Harvard Business School
  • Vi är anlitade keynote speakers inom modern och digital försäljning

För våra kunder ger det en unik fördel i att:

  • Vi kan använda insamlad data och göra analyser inom motivation, värderingar och personlighet på ett bredare och djupare sätt än om man köper in vetenskapliga tester externt.
  • Vi innoverar och utvecklar kontinuerlig våra modeller för att kunna erbjuder den senaste kunskap inom försäljning och ledarskap.
  • Vi är själva operativa i flera bolag och omsätter därmed teori i praktiken varje dag