Tel: 08 562 271 00
Mail: info@improvesales.se


Vill du bli inbjuden till nästa event?

Event: Thought Leadership – Försäljning för ledningsgrupper 12 mars

I samarbete med Michaël Berglund Executive Search inbjuder Improve Sales till Thought Leadership: Customer Acquisition Centric Strategies – Försäljning för ledningsgrupper den 12 mars 2014 i Stockholm.

tl-per-jonas

Öka tillväxten genom ökad försäljning

100 % av ett företags intäkter kommer från försäljning. Allt fler företag står inför stora utmaningar när det gäller att professionalisera försäljningen samt ta fram en vinnande övergripande säljstrategi. Det arbetet börjar i ledningsgruppen och i styrelsen.

Thought Leadership vänder sig till dig som är VD eller styrelseordförande och som har insett att en unik och svårkopierad säljformel bygger värde i bolaget. I framgångsrika företag är koncernledningen och styrelsen involverad i beslut som har med försäljningen att göra.

Föreläsningarna följs av en debatt där publiken deltar aktivt. Föreläsarna är det bästa Sverige har att bjuda på när det gäller modern, framgångsrik försäljning.

  • Per Lange är Sveriges mest anlitade föreläsare i Sverige om försäljning.
  • Jonas Kjellberg föreläser om Customer Acqusition Centric Strategies på Handelshögskolans MBA-program samt på Stanford University. Jonas Kjellberg var bland annat med på SKYPE-resan och arbetar för Investment AB Kinnevik med ansvar för Kinneviks investeringar inom online.

För mer information kontakta christine.sandmark@improvesales.se eller ring 070-7516908

Thought Leadership