Tel: 08 562 271 00
Mail: info@improvesales.se


Vill du bli inbjuden till nästa event?

Event: Kommunikation och försäljning för ledningsgrupper B2B 10 februari

Tillsammans med Freya News och Vendemore bjuder Improve Sales in till eftermiddagsseminarium den 10 februari kl 14-17 på Hotel Diplomat. Vi vänder oss till dig som är VD, försäljnings- eller marknadschef.

Kommunikation och försäljning för ledningsgrupper B2B 10 februari
100 % av ett företags intäkter kommer från försäljning. Allt fler företag står inför stora utmaningar när det gäller att professionalisera försäljningen samt ta fram en vinnande övergripande sälj- och kommunikationstrategi. Många b2b-företag har exempelvis en utmaning i att man påverkar för få människor inne på sina viktigaste kunder och att man har svårt att se hur marknadsföringen kan stötta försäljningen och påverka företagens intäkter på ett positivt sätt.

  • Hur skapar man relevanta och kvalificerade leads?
  • Hur kan man få många människor inne hos kundens organisation att engagera sig i ditt företag?
  • Hur kan kommunikationen stötta försäljningen och på så sätt öka försäljningen?
  • Vi reder ut mediebegreppen, vad passar b2b? I vilken tid av säljprocessen skall man använda vad?

Föreläsningarna följs av en debatt där publiken deltar aktivt. Föreläsarna är det bästa Sverige har att bjuda på när det gäller modern, framgångsrik försäljning och kommunikation.

Per LangeGrundare, Improve Sales
På samma sätt som ett företag hela tiden måste innovera i sina produkter, tjänster och erbjudanden så talar man idag om att företag även måste INNOVERA i sin säljformel. Hur länge sedan var det man verkligen utmanade och innoverade sättet att sälja på?

Christopher EngmanVD, Vendemore
Många B2B-företag har en utmaning i att man påverkar för få människor inne på sina viktigaste kunder. Hur kan man få många människor inne i kundens organisation att engagera sig i ditt företag för att öka cross sales och minska antalet tappade affärer?

Johan SundstrandVD, Freya News
Inbound-, Outbund-, Marketing Automation, Content Marketing? Vad passar B2B och vid vilket skede? Hur kan kommunikationen spegla och stötta säljprocesserna och hur gör vi för att möta mottagarnas behov?

För mer information och anmälan: http://www.freyanews.com/content/?a=MjIx-AqWR02RXiyY=