Tel: 08 562 271 00
Mail: info@improvesales.se


Vill du bli inbjuden till nästa event?

Engagerade medarbetare i förändringsprocesser

Att öka företagets försäljning betyder oftast förändringar för enskilda anställda och för teamen

Förändrade eller nya arbetsprocesser och i vissa fall ny organisering … och nya sätt att bemöta kunden på som igen påverkar kundens upplevelse av företaget.

En utmaning många upplever är hur få den enskilda medarbetare och organisationen som helhet att bli mer engagerade och använda sin potential fullt ut för att företaget ska nå sina mål enligt med de värderingar företaget jobbar efter.

Ofta kan vi uppleva att det läggs stor vikt på utveckling av processer och kompetens men att det brister på att förstå medarbetarnas värderingar och motivationsfaktorer – och hur dessa fungerar som drivkrafter och motkrafter vid förändringar. Tyvärr är det sällan tillräckligt att sätta nya mål, skapa tävlingar eller mer eller mindre reellt involvera medarbetarna i processen. Kan du känna igen dig i detta?

I förändringsprocesser förändras behoven av ledarskap. Behoven av stöd och uppföljning förändras helt ned på individnivå. Medarbetarna reagerar olika på förändringarna och vill man lyckas behöver man bemöta deras drivkrafter och motkrafter på nya sätt under och efter processen. Ambitionen bör vara att ta användning av den enskilda medarbetares personlighet på bästa sätt och skapa engagemang ”på riktigt”!

Som tips för att lyckas delar vi här av med oss en enkel beskrivning av hur vi jobbar när vi engageras av företag för att hjälpa de till framgång med sina förändringsprocesser:

 • Steg 1: Konkretisera vilka värderingar företaget vil identifieras med av kunder och i sitt interna ledarskap.
  Värderingarna sätts in i en modell som vi sedan kan använda när vi ska identifiera medarbetarnas värderingar och motivationsfaktorer.
 • Steg 2: Kartlägga och förstå vilka som är medarbetarnas viktigaste motivationsfaktorer
  Vi genomför ett individuellt webbaserad frågeformulär vetenskaplig utvecklat av TalentQ (länk).
 • Steg 3: Förstå hur medarbetarnas viktigaste motivationsfaktorer kan vara drivkrafter och motkrafter i förändringsprocessen
  Utifrån resultaten av kartläggningen i steg 2, gör vi analyser och sammanställningar, tar fram relevanta frågeställningar och genomför workshop med uppdragsgivare.
 • Steg 4: Sammankoppla medarbetarnas och företagets värderingar.
  Identifiera värderingar som både kan vara motiverande faktorer för medarbetarna och enligt hur företaget önskar upplevas.
 • Steg 5: Skapa handlingsplan
  Tillsammans skapa en handlingsplan projekt- och driftsfas som tar med sig slutsatserna från steg 3 och 4. Med de verktyg vi använder, kan vi ge konkreta råd kring hur leda den enskilda medarbetare på ett motiverande sätt.

För att ledningsgrupper och enskilda ska lyckas bäst möjlighet, jobbar vi ofta i parallell med personlig utveckling och utveckling av praktiskt ledarskap. Även i detta arbete använder vi individuell och sammansatt information utifrån vetenskapliga metoder.

Se beskrivning av vårt erbjudande hur vi jobbar med övriga framgångsfaktorer när vi hjälper företag utveckla sin försäljning.