Tel: 08 562 271 00
Mail: info@improvesales.se


Vill du bli inbjuden till nästa event?

Sveriges främsta säljträning och säljutveckling

Event: Tre föreläsningar om prestation och försäljning

Din hjärna är bokstavligt talat ofattbart kraftfull. Den första föreläsningen handlar om den senaste forskningen kring motivation från Stanford University: Growth Mindset. Sara Hectors mentala coach Carl-Magnus Helin delar med sig om sina erfarenheter kring prestation, incitament och mental träning. Modern forskning visar att de enskilda säljarnas motivationskällor är högst olika. Helt enkelt: vad medarbetarna går igång på varierar!

Läs mer »

Seminarium: Vad går dina medarbetare i gång på – egentligen?

Engagerade, effektiva team och motiverade medarbetare är det som gör skillnaden när man vill skapa resultat i en organisation. Forskning visar att individer som har samma värderingar som företaget presterar bättre.

För första gången någonsin – kan du på ett vetenskapligt sätt kartlägga de enskilda säljarnas drivkrafter och värderingar. När du vet vilka värderingar och drivkrafter som styr dina medarbetare  – så kan du agera mer optimalt som ledare.

Artikel: Engagerade medarbetare i förändringsprocesser

Förändrade eller nya arbetsprocesser och i vissa fall ny organisering … och nya sätt att bemöta kunden på som igen påverkar kundens upplevelse av företaget.

Ofta kan vi uppleva att det läggs stor vikt på utveckling av processer och kompetens men att det brister på att förstå medarbetarnas värderingar och motivationsfaktorer – och hur dessa fungerar som drivkrafter och motkrafter vid förändringar. Tyvärr är det sällan tillräckligt att sätta nya mål, skapa tävlingar eller mer eller mindre reellt involvera medarbetarna i processen. Kan du känna igen dig i detta?

Nyheter